Coalitie (VVD-CDA-WK) tegen advies College Oeverdijk Scharwoude

Maandag zal in de raadsvergadering door CDA-VVD-WK, tijdens de behandeling van het onderwerp Versterking Markermeerdijken een amendement worden ingediend.

© @VVDKoggenland

Daarmee wil de coalitie bereiken dat Gedeputeerde Staten het alternatieve plan wat is aangedragen door inwoners van Scharwoude alsnog te laten onderzoeken.

Op deze wijze vragen wij rechtstreeks aan Gedeputeerde Staten bij haar afwegingen nadrukkelijk meer rekening te houden met het gevoel van bewoners van Scharwoude dat door de aanleg van een Oeverdijk voor het dorp het zicht op het open water van het Markermeer verloren gaat en dat het landschap ingrijpend wijzigt. Deze argumentatie was juist een reden om de aanleg van de oeverdijk in Zeevang te laten vervallen en daar te opteren voor buitendijkse versterking.