VVD Westfriesland wil onderzoek naar afvalstoffenheffing.

Tarieven hoger dan in omliggende gemeenten! Door middel van een gezamenlijk initiatief van het Netwerk VVD Westfriesland, willen de liberalen de rekenkamers van de 7 Westfriese gemeenten een onderzoek laten doen naar de wijze waarop de heffing afvalstoffen in iedere gemeente in Westfriesland tot stand komt. Deze Motie wordt in Koggenland samen met de coalitiegenoten (CDA en Welzijn Koggenland) ingediend.

© VVD Koggenland

Aanleiding voor de wens is de constatering dat in de Westfriese gemeenten het tarief meer dan 300 euro per jaar per huishouden bedraagt dan in alle omliggende gemeenten, waar dit tarief 50 tot 100 euro per jaar per huishouden lager ligt. De vraag is natuurlijk hoe dit komt en of de tarieven niet omlaag kunnen.

In Westfriesland hebben de 7 gemeenten het ophalen van afval geregeld via het CAW. De overeenkomst tussen het CAW en de HVC loopt eind 2018 af. De Westfriese VVD fracties vinden het dus nu het moment om kaders mee te geven aan hun bestuurders in het CAW voor de komende onderhandelingen.

“Ik kan het aan onze inwoners niet uitleggen waarom het tarief bij ons hoger is dan in gemeenten buiten Westfriesland. En waarom wij onze tarieven niet kunnen verlagen tot tenminste hetzelfde niveau” aldus Jan Zwagerman van VVD Koggenland.

Voor veel raadsleden in Westfriesland is het onvoldoende helder hoe de heffing afvalstoffen in elk van de 7 Westfriese gemeenten wordt bepaald. Ook is het absoluut niet helder welke factoren hierbij van invloed zijn. Onderdelen van het door de VVD gewenste onderzoek zou daarom de mate van kostendekkenheid zijn, het toerekenen van activiteiten, door de raad gestelde kaders, de kosten vanuit de HVC etc,. Bovendien kan de meerwaarde van het CAW worden gekeken. Het onderzoek kan volgens de VVD het beste worden uitgevoerd door de Westfriese rekenkamers. De rekenkamer is immers een instrument voor de raad.

Namens de coalitie (VVD-CDA-Welzijn Koggenland) brengt fractievoorzitter Jeroen Schilder (VVD) in de komende raadsvergadering een Motie in voor zo’n onderzoek. Hiervoor heeft het Liberale Netwerk VVD Westfriesland een motie opgesteld die in alle Westfriese gemeenteraden aan de orde wordt gesteld.

Het inzichtelijk maken van de wijze waarop de heffing afvalstoffen in iedere gemeente in Westfriesland tot stand komt, stelt ons in staat een goed tarief voor onze burgers af te spreken.

Met de discussie over de 20 euro heffing voor het ophalen van grof vuil nog in het achterhoofd is een rekenkameronderzoek naar hoe al die kosten nu aan de burger worden doorbelast een absolute noodzaak.